Udržateľnosť

Tomáš Jurdák, vedúci real estate divízie
“Skôr ako čokoľvek urobíme, o všetko sa zaujímame. Výstavba udržateľných budov vždy znamená hľadanie lepších riešení.”
Tomáš Jurdák, vedúci real estate divízie

Miesta, ktoré prinášajú väčší rozdiel

Ako môžeme urobiť viac než len trochu pre našu planétu? Kedy je budova trvácna? Čo vôbec znamená udržateľnosť v oblasti nehnuteľností? Našou úlohou je to zistiť. Učíme sa metódou pokus – omyl a budeme pri tom myslieť veľkorysejšie, hľadať hlbšie a konať odvážnejšie.

Tak dokážeme minimalizovať integrované emisie oxidu uhličitého v dôsledku našich projektov. Preto sa snažíme v čo najväčšej miere renovovať existujúce miesta, prípadne sa zameriavať na obehové stavebné hospodárstvo. Táto stratégia nám umožňuje nachádzať nové materiály a technológie, ktoré výrazne zvyšujú ekologický a prevádzkový výkon. Aj preto je pre nás dôležité nielen životné prostredie.

Ak chceme, aby bola určitá budova hodnotná aj v budúcnosti, musí prinášať spokojnosť svojim užívateľom – či už svojím vybavením alebo množstvom prirodzeného svetla. Dôležitá je aj možnosť otvoriť okná kvôli čerstvému vzduchu a jednoduché ovládanie vnútorných priestorov s podporou technológií. Existuje ešte jeden činiteľ: udržateľná budova by mala prinášať návratnosť pre svoje okolie, pričom by mala prispievať k hospodárstvu, infraštruktúre a budúcim úspechom.

Študujeme, posudzujeme a skúmame každý aspekt udržateľnosti v rámci návrhu, výstavby a prevádzkového výkonu. Naše developerské projekty sa pýšia odporúčaniami v environmentálnej, sociálnej a správnej oblasti, ktoré predstavujú špičku na trhu. Príkladom sú certifikácie BREAAM, Cyclo, DGNB, GRESB, NABERS, WELL, Smart Building a WiredScore.

Naše záväzky

Integrovaný oxid uhličitý

ak je to možné, zachovávame všetky existujúce konštrukcie, pričom hľadáme spôsoby, ako obmedziť integrovaný oxid uhličitý v nových konštrukciách, používaním udržateľných materiálov. Všetky súčasti budovy musia mať prvotriedne vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach výrobku, inak sa nemôžu použiť.

Prevádzkový oxid uhličitý

naše budovy sú všestranne elektrické. Naším cieľom je vytvoriť na danom mieste čo najviac obnoviteľnej energie vďaka použitiu fotovoltiky a tepelných čerpadiel. Externé zdroje sa nakupujú prostredníctvom rámcov REGO (Renewable Energy Guarantees of Origin).

Efektívnosť

naše technológie neustále analyzujú a optimalizujú prevádzku našich budov. Jadro tvorí prevádzka na vyžiadanie v kombinácii s vetraním v zmiešanom režime a nízkoenergetickými systémami.

Voda a odpad

v záujme šetrenia vodou využívame zachytávanie dažďovej a odpadovej vody. Naše budovy využívajú systémy na zisťovanie únikov a mimoriadne účinné príslušenstvo. Počas výstavby dbáme na to, aby čo najmenej materiálov skončilo na skládke, a v maximálnej možnej miere sa snažíme o opätovné využitie a recykláciu.

Zodpovedná kompenzácia

kompenzácia predstavuje poslednú fázu našich postupov v oblasti bilancie oxidu uhličitého, pričom využívame schválené medzinárodné alebo vnútroštátne štandardy kompenzácie emisií oxidu uhličitého.

Transparentnosť

podrobnosti týkajúce sa udržateľnosti našich projektov zverejňujeme prostredníctvom uznávaných rámcov. Naše budovy sú certifikované prostredníctvom programov BREEAM alebo DGNB, pričom sa vždy snažíme dosiahnuť najvyššie skóre. Požadované informácie publikujeme na našej webovej lokalite v súlade s rámcom Rady pre zelené budovy.