Technológie

Miloš Halečka, riaditeľ pre inovácie
“Technológie poháňajú ďalší deň. Spájajú ľudí, zjednodušujú úlohy, šetria prostriedky, podporujú tvorivosť, a a dokonca poskytujúviac čas na obed.”
Miloš Halečka, riaditeľ pre inovácie

Miesta, kde sa ľuďom bude dariť

Vždy je úžasné zistiť, aké možnosti prináša integrácia technológií s návrhom a inžinierstvom. Už sme dokázali vložiť celú budovu do aplikácie pre smartfóny, takže už nepotrebujete prístupovú kartu, môžete si rezervovať zasadacie miestnosti alebo asistenčné služby a zistiť, aké sú nadchádzajúce spoločenské udalosti. V tomto novom svete hybridnej práce môžete zistiť, kedy bude váš kolega najbližšie v kancelárii, prípadne môžete skontrolovať kvalitu vzduchu v interiéri a upraviť teplotu podľa svojich potrieb. Tzv. mozog budovy zatiaľ usilovne pracuje na pozadí.

Naše inteligentné budovy sú skutočne inteligentné. Integrované technológie dokážu reagovať na požiadavky človeka, poznávať osobné preferencie, zvyšovať spokojnosť užívateľov a byť čoraz inteligentnejšie. Prenajímatelia a nájomníci môžu zobraziť údaje o budove v reálnom čase. Pomocou týchto informácií možno neustále optimalizovať prostredie a prevádzku budovy vrátane úspory cenných energií.

Zajtrajšok pritom sľubuje ešte viac – používanie umelej inteligencie v prostredí stavieb je totiž stále len na svojom začiatku. Budúcnosť nám môže priniesť budovy, ktoré dokážu rozprávať, plniť úlohu osobného asistenta a automaticky objednávať údržbu a upratovacie služby.

Integrované technológie poskytujú informácie o každom aspekte našich budov. Technológie síce nevidno, ale sú základnou súčasťou, ktorá vytvára výnimočné a mimoriadne efektívne pracoviská.

Naše záväzky

Všestranná analýza

naše budovy sú vyhotovené s inteligentnými snímačmi v rámci základnej konštrukcie, takže nájomníci si nemusia vytvárať svoje vlastné systémy na analýzu kvality vzduchu či užívania. Na spravovanie prevádzky využívame pokročilé systémy správy budov (BMS).

Neustála prístupnosť údajov

vyberáme si technológie, ktoré sú už od návrhu otvorené, ale zároveň zabezpečené. Naši nájomníci majú prístup ku všetkým údajom v reálnom čase a v našej budove môžu využiť svoj vlastný integrovaný systém riadenia pracovného priestoru (IWMS). Pravidelné hlásenie kvality prostredia všetkých nájomníkov je samozrejmosťou.

Budovy zamerané na užívateľov

súčasťou nášho prostredia budovy je vždy aplikácia na interakciu s nájomníkmi. V smartfóne každého užívateľa sú integrované údaje, ovládacie prvky, prístup, systémy správy návštevníkov a komunitné funkcie.

Nepretržité učenie sa

inteligentné systémy v rámci budov a naše tímy FM v interakcii s nájomníkmi nám umožňujú optimalizovať prevádzku budovy, a to vďaka dôkladnému vyváženiu pohodlia užívateľov a udržateľnosti.